Adela již večeřelaPojďme se bavit o životě!

Hypotéka, aneb víc než jen cesta k vlastnímu bydlení

Publikováno 26.04.2018 v 15:57 v kategorii Životní jistoty a peníze, přečteno: 73x

Hypotéka není jen získání finančních prostředků na bydlení. Rovněž se nejedná jen o dvě základní varianty členění na účelovou a neúčelovou hypotéku. Jaké jsou druhy hypotéky? K jakému účelu slouží? Který druh hypotéky je vhodné zvolit?

Hypotéka neboli hypoteční úvěr

“Jedná-li se o dlouhodobý úvěr, jeho splacení je jištěno nemovitostí.” Přiznávám, že toto bylo jediné, co jsem věděla ohledně významu slova hypotéka. Byla jsem kamarádkou požádána, abych jí pomohla s výběrem vhodné hypotéky pro získání vlastního bydlení. Díky tomu jsem nabyla vědomosti, o které bych se ráda podělila s ostatními.

Věřím, že jsem nebyla jediná, kdo se domníval, že o hypotéku je třeba žádat v případě, pokud chcete získat finanční prostředky na vlastní bydlení. Zajisté nebudu jediná, pokud prohlásím, že jsem si zkrátka myslela, že se v rámci toho“jištěno nemovitostí” se musí jednat o používanou neboli obydlenou nemovitost. A samozřejmě jsem netušila, že hypotéka není jen účelová a neúčelová.

Využití hypotečního úvěru je reálné coby investice do nemovitosti, tj. pro získání vlastního bydlení. Ale může jít i o získání finančních prostředků za jiným účelem. Hypotéka může být poskytnuta bankovní i nebankovní institucí.


Hypotéka aneb kdo může žádat a význam zástavního práva

Hypotéka je určena fyzickým i právnickým osobám. Podmínkou je plnoletost. Žadatelem může být nejen občan České republiky, ale může zažádat i jedinec, který prokáže, že má na území ČR trvalý či dlouhodobý pobyt. Možné je zažádání o hypotéku jedním či více žadateli.

Finanční společnost poté každého žadatele posuzuje individuálně dle schopnosti splácení hypotečního úvěru. K tomu je zapotřebí prokazatelná patřičná výše příjmů. Nejsnáze se prokazují příjmy v případě, pokud dotyčná osoba má osobní účet vedený u banky, ve které zároveň i žádá o hypoteční úvěr. Je to z důvodu, že banka má takřka všechny potřebné informace. Rovněž při posuzování žádosti o úvěr má na tento fakt vliv i to, zda žadatel disponuje dobrou platební historií, tj. zda platí veškeré své závazky a včas.

Hypotéka je nejčastějším způsobem pro financování vlastního bydlení, rekonstrukce nemovitosti či investicí pro nákup. Hypoteční úvěr je vždy jištěn zástavním právem. A zde jsem získala přínosné informace, neboť jsem disponovala neúplnými poznatky. V rámci zástavního práva se musí jednat o nemovitost nacházející se na území České republiky. Může se však jednat nejen o obyvatelnou nemovitost, tj. dům či byt, ale může jít i o nemovitost určenou pro jiný účel, což může být chata či chalupa. Rovněž se může jednat jen o nemovitost v rámci pozemku. Podstata zástavního práva spočívá v tom, že věřitelem je zde finanční instituce, která poskytne hypoteční úvěr a tím nabývá práva domáhání se prodeje zastavené nemovitosti v případě neplnění povinností a podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy ze strany klienta.


Základní druhy hypotečního úvěru a jejich význam

Nyní již vím, že hypoteční úvěr lze využít nejen na pořízení nemovitosti. Výchozí dělení totiž spočívá v členění na účelovou hypotéku, která je nejznámějším druhem úvěru. Účelová hypotéka je vázaná pouze na investici do nemovitosti, zatímco neúčelovou lze využít na cokoliv. Zde není třeba dokládat prokazatelné výdaje bance. Hypotéka se rovněž liší, i co se týče výše úvěru, a to s ohledem na hodnotu zastavené nemovitosti.

Účelem hypotečního úvěru je pořízení vlastní nemovitosti, tj. bytu, rodinného domu či pozemku, dále se může jednat o investici do nemovitosti v podobě rekonstrukce, přístavby, inovace či jakékoliv stavební úpravy. Stejně tak se může jednat o koupi daného podílu nemovitosti pro vypořádání nejen dědického podílu či společného jmění manželů apod.


Typy hypotečních úvěrů aneb věděli jste, že…

Myslím, že nejsem zajisté jediná, kdo si rozšířil obzory a znalosti ohledně dalších typů hypotéky. O mnohých jsem slyšela prvně. Možná je i hypotéka bez doložení příjmu. Jedná se o druh hypotečního úvěru, který je dražší oproti ostatním. Finanční instituce obvykle může žadateli půjčit v maximální hodnotě okolo šedesáti procent ceny nemovitosti.

Úvěr určený pro financování investice do nemovitosti, který je poskytován v kombinaci s následným hypotečním úvěrem, je jistým druhem spotřebitelského úvěru. Je označován coby “předhypoteční” úvěr. Výhodou je, že je umožněna realizace investičního záměru pro ty, kdo na přechodnou dobu nedisponují potřebnou nemovitostí pro zajištění úvěru. Nejčastěji je využit v případě překlenovacího období před převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví.


Americká hypotéka – spása, či jen módní trend?

Jedná se o nejznámější typ úvěru, který bývá nejvíce využíván. Prioritou je, že finance lze čerpat a použít na cokoliv. Tento typ úvěru je rovněž jištěn zástavním právem k nemovitosti. Lze si tak v rámci tohoto typu úvěru pořídit automobil, výbavu do domácnosti apod. Výhodou je, že není potřeba dokládat prokazatelné výdaje. V porovnání se spotřebitelským úvěrem disponuje nižším úrokem. Možné je získání vyšší finanční částky. Vzhledem k tomu, že dobu splácení je možno rozložit i na několik let, lze tak získat nízké měsíční splátky.


Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?